KÖRERNAS HISTORIA

 Vi börjar med Nicolai Kammarkör och avslutar med Adolf Fredriks Madrigalkör

NICOLAI KAMMARKÖR

1974
Detta år bildades kören och repetitionsarbetet började på allvar på hösten. Kören knöts till Storkyrkan under namnet Storkyrkans ungdomskör. I november 1974 medverkade kören i en radiosändning från Storkyrkan med olika Salig-tonsättningar.

1975
I mars framförde kören i Storkyrkan Chandos Anthem nr 3 av Händel samt Öhrwalls Mariamusik. Sin första turné gjorde kören i april 1975. Kyrkokonserter gavs i Göteborg och Linköping. I Storkyrkan gavs en sommarkvällskonsert i juni med samma program. En kyrkokonsert gavs i november i Storkyrkan och någon vecka senare medverkade kören vid den stora kyrkosångshögtiden i Engelbrektskyrkan.

1976
Den 7 mars bildades kören som förening. I mars genomfördes också en resa till fjällen. Konserter gavs i Åre kyrka, Östersunds kyrka samt Gävle. Senare samma månad gavs körkonsert i Storkyrkan tillsammans med Adolf Fredriks Madrigalkör. Motetter av Olsson, Bruckner, Brahms och Purcell. I oktober 1976 genomfördes en konsert i Storkyrkan med Schütz Das ist mir Lieb, Edlunds Saligprisningar och Mozarts Missa brevis i C-dur. I november medverkar vi i uruppförandet av Otto Olssons Requiem tillsammans med andra körer. Julkonserten: Hahns Gladelig och Bachs Nun komm, der Heiden Heiland.

1977
I passionstiden framförs Pergolesis Stabat Mater. I april gav kören en konsert i Kulturhuset under titeln "Körgeorafiska lustifikationer": olika arr. av shanties, Boldeman-sånger, ett par satser ur Vecchis L'ampifarnaso. I maj medverkade vi i en ungdomskörfestival  i Örebro. Körens första utlandsturné ägde rum denna sommar och gick till Tyskland i augusti. Konserter gavs i Mittenwald och Dortmund, samt i Esbjerg i Danmark. En sommarkonsert i Storkyrkan upptog reseprogrammet. I november följde en liten turné till Torshälla och Barva. l december kyrkokonsert rum med verk av Olsson, Söderman och Verdi samt Bachs Jesu meine Freude. En julkonsert  blir den sista konserten under namnet Storkyrkans ungdomskör.

1978
I januari ändrades körens namn till Nicolai Kammarkör. I mars gavs en konsert i Kulturhuset: "Roliga Britannia" - Alla stycken var arr. och bearbetningar av Christian Ljunggren: Gibbons Londons gaturop, så en krogscen med Purcell-kanons m.m. Sist Horovitz Horratorium. Senare i mars medverkade kören vid ett framförande av Anerios Requiem i Adolf Fredriks kyrka. I april ägde en märklig konsert rum. Vi uruppförde bl.a. de Tre latinska hymnerna op. 55 av Otto Olsson. I juni medverkade kören vid med separat framträdande i Rikskyrkosångshögtiden i Stockholm. Årets stora utlandsresa gick till England. Med på turnén följde en stråkkvartett. Med den framförde vi bland annat Beethovens Elegischer Gesang. I övrigt framfördes musik av Olsson, Vaughan Williams, Balfour Gardiner samt Bachs motett Jesu meine Freude. Åke Levén medverkade som organist. Konserter gavs i London, Gulidford och Oxford. På hösten framförde vi Händels Dettingen Te Deum i Göteborg i oktober och senare i Adolf Fredriks och Skärholmens kyrkor. Julkonserten strax före jul utgjordes av carols och Benjamin Brittens A Ceremony of Carols med Karin Langebo, harpa.

1979
Det är jubileumsår för Storkyrkan och i februari gavs en konsert i Storkyrkan under temat "Musik från Olaus Petri tid" tillsammans med Sigtuna Stadspipare. Dagen därefter framförde vi Mässan på svensko i högmässan. I april gavs en konsert under rubriken "Ett bortglömt 1800-tal" med musik av Gille, Norman, Josephsons och Hallén. Den följdes av en konsert i Adolf Fredriks Kyrka med Maunders From Olivet to Calvary. I juni gav vi en konsert på Strömsholms Slott inför sommarens utlandsturné. Den gick till Tyskland via Göteborg och Amsterdam och ägde rum i augusti. Konserter gavs i Göteborg, Burgsteinfurt och Dortmund. Vid en sommarkvällskonsert i Jakobs kyrka framfördes bl.a. Saint-Saëns Mässa för dubbelkör och Debussys Ode a la France. Vid en konsert i Kulturhuset "Vad skulle Beethoven säga?" i september framfördes för första gången Christian Ljunggrens körarr. på pianosonatsatser av Beethoven förutom Horovitz Horratorium. I oktober framfördes Otto Olssons Te Deum i Göteborg. På vägen gavs konserter i Norrköping och Lidköping. Vid adventskonserten i Storkyrkan framfördes Händels Founding Hospital Anthem samt Bachs motett ”Der Geist”. En julkonsert samma månad upptog Olssons Te Deum och Brittens A Ceremony of Carols.

1980
I mars genomförde vi en hel konsertdag då vi sjöng på olika arbetsplatser i city. I april framförde vi i Storkyrkan Saint-Saëns mässa. I maj gjorde vi en liten resa till Norrköping, St. Petri, och därefter gav vi en konsert Västra Eds kyrka. På programmet stod även nu Saint-Saëns mässa. I juni ägde så årets första Italienturné rum. Vi gav en kyrkokonsert i Malmö på vägen. Konserter gavs i Verona, Malcesine, Como och Locarno. Under sommaren företogs en liten båtkonsertresa till Utö, och senare på sommaren gjorde vi en sommarkonsert i Storkyrkan med reseprogrammet. Under sommaren kom också återinbjudning till Italien, och i slutet av september medverkade vi i festivalen i Como med fem fantastiska konserter, förutom i Como också Multrasio, Cerminate, Sanferno och Gardiate. Under hösten gjorde vi en mängd mindre framträdanden med Beethoven-sonat-programmet. Första adventshelgen framförde kören  tillsammans med Solna brass och Adolf Fredriks Madrigalkör Gilbert Vinters kantat The Trumpet. Dirigent var John Price-Jones. Konserten framfördes också i Ekensbergskyrkan i Solna. Den 20 december gav vi en julkonsert i Storkyrkan.

1981
I februari gjorde vi en liten resa till Oxelösund. Och i april medverkade vi i en lunchkonsert från Radiohuset. Musik: bl.a. Beethovensonater samt Värmlänningssatser. I månadsskiftet april-maj var vi inbjudna till Irland och festivalen i Cork, bl,a. för att uruppföra ett beställningsverk av Sven-Erik Bäcks The naming of cats. Vi fick dessutom ett pris för bäst framförda enskilda stycke under festivalen, Ligetis Reggel. I Dublin gjorde vi dessutom en radioinspelning samt en mindre kyrkokonsert. Senare i maj gav vi en konsert i samband med Stortorgsspelen och framför allt en konsert på Kägelbanan, Södra Teatern. Mitt i sommaren den 15 och 16 juli framförde vi Värmlänningarna i Christians genomkomponerade körversion. Senare på hösten, i oktober, framförde vi åter Värmlännlngarna, då i Musikaliska Akademin. De föregicks av Christians nyskrivna sättningar av Dankworths Shakespearesånger. Paula af Malmborg och Bjarne Nyqvist spelade till. Vid konsert i Storkyrkan i oktober framfördes för första gången i Sverige Herbert Howells. Adventskonserten det året utgjordes också av ett förstagångsframträdande i Sverige: Joseph Horovitz oratorium Samson i Christian Ljunggrens nyöversättning. Tonsättaren var själv med och dirigerade, och Solna Brass spelade. Konserten upprepades i Solna.

1982
I januari genomfördes en turné i Sverige till Oxelösund, Skövde och Falkenberg. Med ett sceniskt program: Dankworth-sånger och Värmlänningarna. I maj medverkade vi ett framförande av Tosca med Norrköpings symfoniorkester. Sommarens turné gick till Ungern.  Efter ett mindre framträdande i Wien, gavs konserter i Budapest. Värdkör var en flickkör i Nyiregyhaza. I början av september gav vi en konsert i Storkyrkan med Ungernprogrammet samt åkte direkt efter konserten till ett kördirigentkollegium i Visby. Vi gjorde också en konsert i domkyrkan med bland annat verk av Holmboe och Villa Lobos. I oktober var vi på turné i Norrland. Vi framförde bl.a. Howells Requiem i Sköns kyrka utanför Sundsvall. Vid profankonserter framfördes alla Ljunggrens Dankworth-satser. Vid adventskonserten framfördes för första gången den "körkantat" som Christian sammanställt ur ett urval Bachverk. Stockholms Akademiska orkester medverkade.

1983
I april åkte vi till Skövde för stort SKS-möte. Ett helt program med Shakespearemusik framförde vi på Musikmuséet i slutet av maj. På sommaren hade vi besök av den ungerska flickkören. En verklig toppkonsert var den tillsammans med Berwaldkvartetten i Storkyrkan i oktober med verk av Brahms och Beethoven. Vi framförde bla Brahms Geistliches Lied och Beethoven Elegischer Gesang för stråkkvartett och kör samt annan musik för kör och stråkkvartett. Vid Adventskonserten upprepade vi Bach-kantaten från förra året. Vi framförde även okända stycken av Vogler: Laudate Dominum med stråkar samt Cantate. Vi gjorde en julkonsert några veckor senare tillsammans med Storkyrkans kör, med bland annat flera verk av Joseph Rheinberger.

1984
Vi åkte till fjällen i februari och konserterade i Transtrand och Kristine kyrka i Sala . Kyrkokonserten den terminen bestod av genomgående Fader Vår - tonsättningar: Obrecht, Schein, Buxtehude, Liszt, Verdi, Stravinskij och Ellington. Senare samma månad var vi med i en direktsänd lunchkonsert i P3. Vi sjöng tillsammans med Paula af Malmborgs trio, Ljunggrens och Bjarne Nyqvists arr. av Dankworths Shakespeare-sånger.
Den 15 juni åkte vi i väg på turnén till Frankrike, där vi gjorde konserter i Sées, Caen, Coutence ocn Paris (i Saint-Saëns egen kyrka - St. Merri). En av körens roligaste konserter var nog "I djurens värld" i Konserthuset i november. En helt genomförd konsert med dräkter, genomgående texter av Christian Ljunggen och originell djurmusik av Janequin, le Jeune, Gibbons, Ravenscroft, Krenek, Dankwortn, Ligetti. Berger, Malmfors, S-E Johansson, Körling, Bäck och Werle. Mot slutet av månaden medverkade vi också i Café 18 i TV. Den 1:a december firade vi tio år med en "dubbelkonsert" - först i Storkyrkan och så i Börssalen. Senare i december gav vi en konsert i Jacobs kyrka med musik av Schütz, Bach m.fl.

1985
Början av året präglades av upprepningar av djurprogrammet (bl.a. radioinspelning). I maj gav vi konsert i Storkyrkan tillsammans med pianisten Bengt Forsberg musik av Moussorgsky och Johann Strauss bl.a. I juni gavs först en sommarkvällskonsert i Storkyrkan med körmusik av Johann Strauss d.y. (1). Några dagar senare hade vi konsert På Musikmuséet med "Kinaprogrammet". Denna sommar genomförde vi tillsammans med Madrigalkören den fantastiska Kina-resan då vi som första svenska kör turnerade runt i Kina. Vi färdades först med transibiriska järnvägen under en vecka. De kinesiska konserterna genomfördes för tusenhövdade publiker i städerna Harbin, Shenyang, Shanghai, Wuxi och Peking. Konserterna radio- och TV-sändes. I oktober dominerade vi en kväll i Stockholms lokalradio med inspelningar från Kinaresan. I slutet av november medverkade vi i avslutningskonserten för kyrkomusikens år med vår "Bach-kantat" (Gustaf Vasa kyrka). Julkonserten  i Storkyrkan gjorde vi tillsammans med Madrigalkören. BI.a. Poulencs julmotetter och Brittens A Ceremony of Carols.

1986
I mars genomfördes en liten konsertresa till Skåne med konserter i Lund och Helsingborg. Mot slutet av terminen började vi något som skulle få efterföljd i flera år -kammarkonserter i den nyrestaurerade Storkyrkosalen. Ett program i slutet av maj innehöll madrigaler och ett i början av juni Christian-arr. från olika produktioner under åren. Höstens första produktion resulterade i en fin abonnemangskonsert i Storkyrkan - "Opera i katedralen". Solister var operasångarna Anita Soldh, Björn Haugan och Björn Asker, samt pianisten Bengt Forsberg och organisten Hans-Erik Goksöyr. I slutet av november framfördes vid adventskonserten Händels Dettingen Te Deum med Skärholmens kammarorkester. I december gjorde vi en inspelning för P3 med julmusik tiIlsammans med bl.a. Lars Roos och Roger Pontare. Senare i månaden genomfördes en liten julkammarkonsert,

1987
Började med en svinkall januari. Ändå kom ett par tusen personer till konserterna Storkyrkan med Theodorakis Axion Esti. Christian dirigerade en inledande avdelning varefter Theodorakis själv tog sig an Axion. Efter en av konserterna var det mottagning i Storkyrkosalen där Christian fick Statsministern, folkpartiledaren och andra att sjunga.
I februari slutinspelade vi vårt band, som gavs ut (i alltför begränsad upplaga) under våren, och i mars upprepade vi Händel-konserten från advent - nu i Skärholmens kyrka. I juni ägde årets utlandsresa rum - till England. Den inleddes kan man säga med en konsert Storkyrkan. Konserter gavs så i London och Gloucester, men huvudkonserten var den i Cheltenham. Vi hade både ett profant och ett sakralt program med på resan. I början av hösten gav vi en kammarkonsert med musik av (och i närvaro av) - den amerikanske tonsättaren Jean Berger. Adventskonserten upptog förutom de vanliga adventssångarna, flera intressanta ryska verk: Sviridovs Klagosånger, Gretjaninovs stora Lovsång för kör och orkester. Skärholmens kammarorkester medverkade. En liten julkonsert hann vi också med före jul.

1988
Året började med en repris av den ryska konserten i Skärholmen. Före påsk var det åter dags för en högeligen originell konsert. Händels Brockespassion med ny svensk text av Christian samt i arr. för syntar av Bjarne Nyqvist och Hans Åhlén. Solister var Margaretha Ljunggren, Per-Erik Lindskog och Lars Arvidsson. Två fina kammarkonserter gjorde vi också. Den första ägnades helt Gustaf Fröding. Skådespelerskan Astrid Assefa läste dikter. Till den andra konserten hade körmedlemmen Staffan Isbäck skrivit arrangemang för stråkkvartett och kör av en rad Beatles-låtar och Christian Ljunggren nya texter. I slutet av augusti gjorde vi en liten resa till Kungsör och framförde främst Beatles-programmet, och i oktober framförde vi det vid en lunchkonsert i P3. I oktober framfördes P.D.Q. Bachs Måltiderna (The seasonings med Ljunggrens nya översättning) med Sven-Erik Alexandersson som tenorsolist och med Anders Klint på bisarra instrument. Dessutom Horovitz Horratorium. Den traditionella adventskonserten i slutet av november dominerades av Otto Olsson. Vi framförde bland annat hans Te Deum. I december var Theodorakis åter i Stockholm och vi medverkade vid en konsert till hans ära på Musikaliska Akademins sal. Blland annat framfördes några Theodorakis-sånger som Christian bearbetat för kör.

1989
Vi framförde i mars åter Händels Brockespassion. Denna gång i ett "klassiskt" framförande med vanliga instrument. Solister var Iva Sörenson, Jörgen Enecker och Olle Sköld. Konserten upprepades i Vallentuna. I månadsskiftet april - maj genomfördes en turné till Irland. Vi deltog åter i festivalen i Cork, men gav också konserter i bl.a. Waterford. I början av hösten gjordes ett framförande med Theodorakis-musik i Huddinge och i slutet av november följde årets adventskonsert.
 
1990
Kören firade sitt 15-årsjubileum i januari med en konsert i Musikaliska Akademin. Bl.a. framfördes "Livet i en kör" - ett stort kollage som Christian gjort med citat ur körens repertoar. Kören hade också besök av en estnisk kör, samt var på sommaren med om jättesångfesten i Tallinn. Den sju kilometer långa marschen till sångstadion var oförglömlig. Kören gav separat både en profan och en kyrklig konsert. Under året gjorde vi två konserter med ett helt japanskt program. Under den grekiska kulturmånaden i november medverkade vi i Berwaldhallen vid en Theodorakis-konsert samt tillsammans med Madrigalkören i Axion Esti i Adolf Fredriks kyrka. Adventskonserten upptog bl.a. Bachs Jesu meine Freude.

1991
Under våren gjordes flera kammarkonserter. Det tidigare programmet med Frödingmusik byggdes ut. Staffan Isbäcks Beatles-arr med stråkkvartett blev fler och framfördes vid en annan konsert. Den venzolanska tonsättaren Sojos stora Requiem framfördes tillsammans med venezolanska solister med estniska orkestermusiker samt manrösterna ur Nicolai och Madrigalkören. Både i Storkyrkan och i Tallinn! Till advent framfördes Charpentiers Te Deum.

1992
I januari genomfördes två konserter med Axion Esti (dir. Theodorakis) och Förklädd Gud (dir. Ljunggren). En uppochnedvänd konserte i april upptog Mozart-symfonier, Beethovenarr och P.D.Q. Bachs Haydnparodi "Måltiderna". På sommaren genomfördes en stor turné till Venezuela-turnén med konserter i Caracas, Puerto del Cruz, Puerto Ordaz och Ciudad Bolivar. Höjdpunkt blev framförandet av Förklädd Gud i katedralen i Caracas. På hösten framförde vi Brahms Requiem tillsammans med Saltsjöbadens orkesterförening. Adventskonserten gick helt i folkmusikalisk stil.

1993
Händels Brockespassion framfördes på långfredagen i Adolf Fredriks kyrka.  Mot slutet av våren gjordes två konserter: en med Staffans Stollare och rocklåtar, en under rubriken  "Romansafton" - Ljunggren-arr. för kör av olika romanser. Vi deltog i Skinnskattebergs-festivalen, där vi uruppförde två beställningsverk av Kjell Perder och Bo Hansson.  Adventskonserter: dels i Storkyrkan med bl.a. folksångerskan Susanne Rosenberg, dels i Adolf Fredriks kyrka med bl.a. Otto Olssons Te Deum. Koristen Curt Carlssons femtioårskonsert ägde rum i Berwaldhallen och upptog bl.a.Olssons Requiem.

1994
I början av året gjordes en turné till Sundsvall/Gävle med bl.a. utspridd kör i hela kyrkan (Körhappening i GA-kyrkan som en lycklig recensent kallade konserten). Konserten upprepades på Valborgsmässoafton i Storkyrkan. Och så då den stora turnén på sommaren till USA och Kanada med programmet "Sweden - a land of fairy tales, stories och poetry" Efter konsert utanför San Fransisco deltog kören i körfestivalen i Powell River samt gjorde en konserttur i det inre av British Columbia. I Adolf Fredriks kyrka i oktober upptog konserten Orlando di Lassos Requiem, ljudkompositionav Hillborg samt satser ur Lundells Requiem. 20-årsjubileum firades i samband med adventskonserten i  november.

1995
I februari hade vi körhelg på Birka Cruises och gjorde senare en turné: konserter i Klosters kyrka Eskilstuna och i Malmköping samt högm Gryts kyrka. 9/4 konsert i Adolf Fredriks kyrka: Jesus och Barabbas. Den 30 april ”Valborg i katedralen” med blåsorkestern Tre kronor bl.a. Britten, Berger m.m.
I augusti: körhelg på Tollare folkhögskola. Vi tar hand om en cypriotisk kör i Stockholm. Den 3 september: konsert på Stadsmuseet konsert med bl.a. uruppf av Bilder från Lappland. Den 2 november  gör vi radiosinspelning: v. Koch m.m. Adventskonsert 2 december adv konsert med Berga Brass.

1996
Den 6 januari Trettondagskonsert med Madrigalkören, som firade sitt 30-årsjubileum. Bl.a Bartoks Rumänska julsånger med träblåsensemble. Mattias Ermedahl var solist. Den 31 mars konsert i AF, Jesus och Barabbas Per Myrberg och Kristina Adolphsson med verk från Palestrina och Lotti till Nystedt och S-E Johansson. 1 juni gav vi konsert i Storkyrkan och 14 – 21 juni gjorde vi en konsertturné till Cypern med konserter bl a i Nicosia. 1 september hade vi  kördag med kräftfest och den 15 september sjöng vi i Årsta församlingsal Cypern-programmet. Den 20-22 september gjorde vi en turné till Bohuslän med bl.a. samtliga Dankworth-satser Fröding-satser. Konserter i Uddevalla (samt seminarium) och på Tjörn. Den 10 november gav vi konsert på Thielska galleriet med Nietzsche-musik och texter ”Utan musik vore livet ett misstag”. Staffan Biörklund-Jullander improviserade. Den 21 november: sång på FOLKSAM Theodorakis, Fröding, Dankworth m.m.
Den 30 november: Adventskonsert folkliga koraler, adventssånger samt Bachs Singet dem Herrn med solist grupp Margaretha Malena Ernman m.fl.

1997
Den 6 januari Trettondagskonsert i Storkyrkan med Berga Brass. Den 3 april Brahms Ein deutsches Requiem i Storkyrkan med Saltsjöbadens ork förening. Dir Georg Lidström. Konsert även i  Saltsjöbadens kyrka. Den 11 juni: Shakespeare and all that jazz på Kägelbanan, Södera Teatern, Dankworth. Den 15-17 augusti: turné till Örebro, Seminarium, Shakespeare-konsert (samt fyra evergreens) samt framträdande vid avslutningskonsert i Bachakademin (Geijer-satser). I oktober gav vi en liten konsert på restaurang Lyran samt den 19 oktober i Högalidskyrkan. Adventskonsert med Cesar Cuis Magnificat bl.a.

1998
Trettondedagskonsert med Berga Brass. Bl.a. Eric Ball The Kingdom triumphant och Saint-Saens Sanctus med brasset. Den 17 januari: framträdande i Gallerian på invigningsdagen av Kulturhuvudstadsåret. Samma kväll framträdande på Grekiska Kulturhuset Svensk-grekisk musik- och poesiafton arrangerad av Ingemar Rhedin: Bl.a Virgil Thomsons Medea (Maria Antoniou reciterade) samt Theodorakis-sånger. Den 28 mars konsert i Storkyrkan med Saint-Saens Mässa. Håkan Martinsson och David Lundblad, orglar. Den 19 april: Bach och hans söner konsert med Drottningsholms barocksensemble. Ovanliga verk av Wilhelm Friedemann, C. Ph. Emanuel, Johann Chr. Fr. samt Johann Christian. Den 14 juni: Sång vid invigning av barockträdgård vid Piperska muren samt kammarkonsert i församlingssalen med bl.a. Bach-söner, Taube-arr och –Fröding. Den 12 september: konsertresa till Karlstad: ”Värmlänningarna i Musiken” med Karlstads Kammarkör: Fröding, Geijer, Skådespelaren Kjell Kvarnevik kåserade. Katarina Pilotti var solist. Den 17 september samma program i Musikaliska Akademins Stora Sal då också med Akademiska kören: ”Körsång med precision, elegans och briljans” enligt recensioner. Den 8 oktober konsert i Z-salen ABF huset tillsammans med japanska kören Fyra Årstider: enbart japansk musik. Den 17 oktober: framträdande under körledarkonventet i Stockholm med andra kammarkörer. Den 15 november. Konsert i AF med nya textbearbetningar av Bach-koraler. P-O Larsson, orgel. Den 21-24 november resa till Thessaloniki med Framförande av Theodorakis Axion Esti. Resan arrangerad av Ingemar Rhedin. Adventskonsert: adventssånger samt Gallus flerköriga verk Cantate och Johann Christian Bachs Magnificat. Katarina Pilotti, solist bl a i Normans Rosa rorans. Den 31 december: några ur kören sjöng under Eric Ericson från Solliden.

1999
Den 6 januari:  Trettondagskonsert inom Midvinterfestivalen tillsammans med bl a Världsungdomskören. Den 7 februari: Konserthögmässa med Castellanos Missa Solemnis
Den 28 mars konsert i Adolf Fredirks kyrka med Mozarts Requiem samt Bruchs Palmsöndagsmorgon. Dirigent Georg Lidström och Christian Ljunggren. Den 8-9 maj inspelning av grammofonskiva i Bälinge kyrka. Körsatser för hela kyrkoåret. I juni sommarkonsert i AF-församlingssalt med bl a uruppf av Birger Sjöberg-arr. Den 19-26 juni: turné till Spanien med konserter i Altea och Valencia. Enbart folklig svensk och finsk musik på programmet. Den 2 –3 oktober. Turne till Fränsta i Medelpad med bland annat Howells Requiem. Den 14 oktober Flerkörig konsert i Engelbrektskyrkan med körer från stiftet. Vi firade vårt 25-årsjubileum med en konsert i Radiohuset: Bellmans Bacchi Tempel. Skådespelaren Benny Haag medverkade. Och sedan var det fest! Vid adventskonserten i Storkyrkan medverkade bl.a. sopranen Katarina Pilotti. 

2000
I trettonhelgen medverkade vi i direktsänd högmässa från Adolf Fredriks kyrka. Vid konserten kl. 15 medverkade en blåskvintett, som spelade tillsammans med kören bla i Bartoks Rumänska julsånger. Med Madrigalkören gjorde vi också en passionskonsert i Adolf Fredrik: Jesus och Barabbas. Kristina Adolphson och Per Myrberg medverkade. Också med Madrigalkören framförde vi Arthur Sullivans ”Korvhandlarens dotter” (Urspr. The Grandduke). Verket framfördes också i Uppsala vid Kyrkosångshögtid. Terminen avslutades med en sommarkonsert som fick en fin recension i SvD. Bellman, Sjöberg och Taubearr. Skådespelaren Steve Kratz var  Bellman, operasångaren Anders Andersson Sjöberg. I början av september gav vi konsert i Hedemora med bl.a. ovanstående + Ramelarr. I oktober uppförande av Carl Lundells Requiem med stor symfoniorkester. Hela konserten upptog blinda tonsättare och blev recenserad i tidningarna. Vi åkte på miniresa till Kopparberg och framförde bl a Howells Requiem. Vi gjorde adventskonsert i Storkyrkan med bl a Bachs Singet dem Herrn och dagen efter i Adolf Fredrik med folksångerskan Susanne Rosenberg och spelmannen Sven Ahlbäck. Christian ledde Midvinterkören på Nyårsafton

2001
Vid trettondagskonserten i Adolf Fredrik medverkade Ingemar Glemme med recitation av julberättelsen. Musiken var av Berlioz och Bartok tillsammans med en blåskvintett. Vi gjorde en ”release-konsert” på Nybrokajen med andra Stockholmskörer för skivan ”A tribute to Eric Ericson” . ”Jesus och Barabbas” upprepades i AF även detta år. I juni gav vi konsert på Tyresö slott med bl a Staffan Isbäcks Beatlesarr. med stråkkvartett och gitarr (Staffan). På hösten hade vi en efterlängtad Kina-fest. Adventskonserter i Storkyrkan upptog Bachs Singet dem Herrn. Vid adventskonsert i Adolf Fredrik dagen efter med Madrigalkören framfördes bl a rysk musik.  

2002
Trettondagskonserten i Adolf Fredrik: Hugo Distlers Julberättelsen.
I februari medverkade vi i en körfest på Nybrokajen med andra körer. Brockespassionen framfördes i Adolf Fredriks kyrka tillsammans med Madrigalkören. Solister var Tom Sandberg, Margaretha Ljunggren, Gunnar Misgeld, samt från kören: Johan Larsson m.fl. I maj gav vi åter konsert tillsammans med de andra kammarkörerna. Vi framförde separat en svit körstycken av Sven-Erik Bäck. Sommarkonserten i juni på Edsviks Konst och Kultur hade rubriken ”Har naturen en själ?” Vi sjöng blandade djur-och sommarsånger, bla Attwoods Sång till naturen. Helena Norin Odelberg, violin och Mia Noring, klarinett medverkade med fint spel. Vi adventskonserten i Storkyrkan framförde vi bl a Claudio Monteverdis Confitebur tibi Domine. Vi hade flera advents-och julsjungningar, inkl. naturligtvis vår eviga tradition i Högalid. Flera korister sjöng med i Midvinterkören.

2003
Vid Trettondagskonserten i med Madrigalkören medverkade sopransaxofinisten Anders Paulsson i snygga arr. som han och Christian gjort. På våren övade vi först på ett Sven-Erik Bäck-program med bland annat Kattresan, där alla damerna i kören spelade instrument och sjöng. Det resulterade i en konsert i juni i församlingssalen. Men innan dess hade vi repeterat in ett program med musik av Jacobus Gallus tillsammans med kammarkörerna från Stockholm. Denna flerköriga konsert framfördes i Oscarskyrkan och i Mariefreds kyrka i maj samt senare samma månad på en turné till Slovenien, Gallus födelseland. Konserter gavs i Maribor och Llubljana. Vi gjorde också en liten turné med en separat konsert. Vid adventskonserten i Storkyrkan framförde vi bl a Händels Foundling Hospital Anthem i arr. av Christian för trumpeter och orgel. Även detta år Midvinterkören för några.

2004
Trettondagskonserten i AF kyrka var mycket speciell: ”Den heliga Fransiscus och Jesusbarnet”, julmusik och Fransiscus-musik. Per Myrberg och Kristina Adolphson medverkade. I mars gjorde vi åter en konsert med kammarkörerna. Den upptogs helt av musik av Johannes Brahms. Vi framförde Brahmssånger med nya Christian-texter. Senare samma månad gav vi konsert med det nu färdigrepeterade Bäck-programmet. Konserter på Edsbergs slott (där bland annat Eric Ericson var bland åhörarna) samt på Musikmuséet. Vi gjorde en trevlig sommarkonsert i Storkyrkosalen tillsammans med Madrigalkören. I oktober medverkade vi i en grekisk konsert på Nybrokajen. Vi sjöng Theodorakis samt svenska visor. Vid adventskonserten i Storkyrkan framförde vi musik av Mozart bl a Te Deum samt Mässan i G-dur

2005
Vid trettondagskonsert i AF kyrka sjöng vi bl a rysk och amerikansk julmusik. I mars bar det av på den fantastiska Afrika-turnén tillsammans med Madrigalkören . Efter ett mindre framträdande i Kapstaden reste vi till Bloemfountain där vi gav en konsert tillsammans med en ”vit” kammarkör. På långfredagen hade vi en unik upplevelse när vi medverkade i en stor långfredagsgudstjänst i svarta Soweto, som mynnade ut i dans och improvisation. Vi gav en kyrkokonsert i Johannesburg och for sedan på safari i fyra dagar i Mabula Game Park. Därefter åkte vi till Botswana – ett mycket personligt och lyckat besök med inte minst en bejublad konsert i Gaborone. Kerstin (Ainas syster) och Mike Mann gjorde detta besök möjligt. Kammarkörssamarbetet ledde detta år till en konsert i juni i Johannes kyrka med rysk musik. Vi framträdde separat med några satser av Sjostakovitj. Adventskonsert upptog bl a modifierade satser ur h-mollmässan som bildade en kantat med stråkar och trumpeter. Traditionen med adventssång i Högalid går vidare genom åren, liksom den nyare traditionen med sång på Väderkvarnens äldreboende.

2006
Vid trettondagskonserten framfördes bl a Francis Poulencs Fyra julmotter samt julmusik från Kina, Ungern, England och Ryssland (bland annat Gavrilins experimentella körverk ”Klockorna”). I februari gjorde vi en Shakespeare-konsert med de fyra andra kammarkörerna. Vi sjöng satser av Arne, Moeran och Dankworth. I mars gjorde vi en körresa till Hamar i ett utbyte med kören Collegium Vokale. Den kören överraskade oss med sång i Hamars glasdom. Vi gav en konsert i Hedmarks Museets aula och framförde Bacchi Tempel-sviten i Christians sättning. I maj framförde vi den också i en kammarkonsert i församlingssalen. I juni konserterade vi tillsammans med Madrigalkören i Tyresö kyrka. Helen Jahren var solist i den nyarrangerade ”Bach-sviten”, som ursprungl. bygger på sopranarior. Efterår var det fest hemma hos Christian och Margaretha. I adventskonserten var Beatrice Orler solist i Jackson Berkeys Arma Lucis. Vi gjorde också musik för stråkkvartett och kör bl a av Beethoven. Annette Mannheimer var primarie.

2007
Berga Brass samarbetade vi med vid trettondagskonserten ”Världens ljus” i AF. Då kom också Collegium Vocale från Hamar på återbesök. Efter konserten hade vi en mycket trevlig fest i festvåningen på Södra Teatern. Bellman-sviten skulle ges ut på skiva och skickas ut till alla medlemmar, nationellt och internationellt, i Bellmansällskapet (vilket också gjordes). Därför var det en del framträdanden med Bacchi Tempel, t.ex. på skeppet Nordens ljus och vid ett Bellman-seminarium i juni anordnad av österrikiska ambassaden. I maj gjorde vi tillsammans med Madrigalkören en turné till Luzern i Schweiz. Der var ett samarbete med kören ”Der Chor” ledd av Daniela Portmann. Christian dirigerade de båda körerna i Larssons ”Förklädd Gud” tillsammans med en mycket duktig orkester, Camerata Musica, Luzern. Solister var bl a Madelaine Wibom och Gregor Dalal. Vi framförde också Hans Hubers Vier Gesänge med pianisten Grazia Wendling. Elisabeths dotter Annika Dobler hade etablerat kontakterna i Luzern. I augusti kom Luzern-kören på besök och vi gav en konsert tillsammans i Saltsjöbadens kyrka. Christian hade bearbetat hela Förklädd Gud för blåskvintett och kör. Madelaine Wibom, Anders Andersson och Grazia Wendling var solister. I oktober gjordes inspelningarna av Bacchi Tempel. Bellmansexperten Bengt Jonshult spelade in. Vid adventskonserten i Storkyrkan framförde vi, förutom de vanliga adventssångerna, flera verk av årets jubilar Edvard Elgar. Vi framträdde vi båda juldagens gudstjänster i Storkyrkan.

2008
Året inleddes som vanligt med trettondagskonserten i Adolf Fredriks kyrka som också dubblerades senare på kvällen i Österåkers kyrka. Samarbetet med Berga Brass fortsatte. Solist var Madelaine Wibom. I april gjorde kören en liten turné till Borås. Staffan Biörklund-Jullander hade bjudit in och han medverkade också i konserten dels med en egen improvisation, dels tillsammans med kören. Beatrice Orler var med som solist. Vid konserten uruppfördes tre stycken av Staffan till texter av Madeleine B Nilsson, som också medverkade på flöjt. I övrigt ett blandat program med visor, evergreens och jazz. Vid sommarkonserten i juni återuppfördes Borås-programmet i församlingssalen med Staffan som solist. Vid adventskonserten var Staffan också med och improviserade fantasiskt över ”Bereden väg”. Vi hade stråkar och trumpeter med och gjorde med Staffan en upparrad Bach-kantat ”Gloria in excelsis Deo”.

2009
Berga brass var återigen samarbetspartner på Trettondagen med dubblerade konserter. Vår egen barnkör (tradition sedan många år) medverkade vid AF-konserten. På programmet stod bland annat musik av Bruckner. I mars gjorde vi en konsert i Storkyrkan tillsammans med organisten Mattias Wager och oboisten Helen Rosing. Det var mycket engelsk musik med bl a scener ur Percy Fletcher’s The Passion of Christ. Med Helen spelade vi oboe-sviten av Bach. I juni gav vi en sommarkonsert tillsammans med Madrigalkören. Då uruppförde kören bland annat Christians ABBA-medley. I oktober medverkade vi i en festival på Malta, anordnad av Christians organisation INTERKULTUR. Vi sjöng bl a satser ur Acis och Galatea vid en festkonsert med orkester från Malta. Två separata konserter gav vi också, samt medverkade i seminarier med André de Quadros. Vid adventskonserten medverkade f.d. domkyrkoorganisten Håkan Martinsson och sopranen Gunnel Sjöberg. Hon var solist i Mendelssohn’s ”Hear my prayer” och Normans ”Rosa rorans bonitatem”. Året avslutades med julgudstjänster i Storkyrkan, som därefter skulle stängas för reparation hela våren 2010.

******************************************************************************************

ADOLF FREDRIKS MADRIGALKÖR

 

Körens bakgrund är det starka körintresset som fanns på 1960-talet. Körsångarna kom från tre olika sammanhang: kören vid Kungsholmens läroverk, ”Sångklassernas Musiksällskap”, samt ”Sakrala kören” som bestod av flickor från Södra Flickläroverket och pojkar från Södra Latin. Kören kom till Adolf Fredriks församling genom Anders Öhrwalls försorg. Han ledde en ”förhistorisk” madrigalkör. 1965 bildades den nuvarande Madrigalkören under Christian Ljunggrens ledning. Numera är kören inte längre knuten till Adolf Fredriks församling, men har återkommit varje år med en trettondagskonsert i kyrkan. Kören ingår i en ideell förening tillsammans med Nicolai kammarkör. De båda körerna har ibland produk-tioner tillsammans, ibland separat. Kören har under många år regelbundet medverkat i högmässor i Adolf Fredriks kyrka (1963 - 2001) samt numera även i Storkyrkan.

1965-66
Kyrkligt: Schütz Geistliche Konzerte, samt på våren Matteuspassionen i AF:s kyrka
Profant: Konsert på Musikhistoriska Museet med bl a Gibbons Londons Gaturop

1966-67
Kyrkligt: Julkonsert med Distlers ”Julberättelsen”, Trettondagskonsert (ffg), Schütz Matteuspassion igen (även i Västerås domkyrka)
Profant: ”Musik för tre furstar“ (bl a Purcells –födelsedagsode till drottning Mary)

1967-68
Kyrkligt: ”Rokokomusik i kyrkan” (Durante, Ph E Bach m.fl. i dec i AF kyrka), Händels Chandos Anthems (AF kyrka och Jakobs kyrka), Händel ”Foundling Hospital Anthem” (Södersjukhuset!)

1968-69
Kyrkligt: Trettondagskonsert med Praetorius mässa (och läsningar ur ”En andelig tragödia om de tre vise män”) samt Öhrwalls Gaudete, ”Mässmusik från sju sekel” (i mars)
Turné: England med konserter i Cheltenham, Bath, Coventry och Oxford

1969-70
Kyrkligt: Trettondagskonsert med Charpentiers ”Jesu barndom” och Poulenc motetter, konserter i AF kyrka och Jakob (på våren: bl a Palestrina-mässa med utsirningar)
Profant: Vårkonsert Lindblads ”Om vinterkväll”
Turné: till Danmark (Aalborg och Aarhus)

1970-71
Kyrkligt:  Oktoberkonsert ”Romantisk kyrkomusik” (Brahms, Bruckner), Trettondagskonsert (åter med Distlers ”Weihnachtsgeschichte”, även i Jakobs kyrka med Eric Ericson vid orgeln!), passionskonsert med Schütz ”Johannespassion”
Turné: till Trondheim och Östersund (med profant program) 

1971-72
Profant: Vecchis ”L´Amfiparnaso” (på hösten med Christians nya text och Claes Pehrssons Musica Dolce som instrumentalister)
Kyrkligt: Trettondagskonsert med bl a satser ur Berlioz ”L´Enfance du Christ”, kyrkokonsert på våren med Stocksunds Kammarkör (Bachs Magnificat), sent på våren konsert med Maria-musik (i AF kyrka och Jakobs kyrka)

1972-73
Kyrkligt:  Kyrkosångshögtid med musik av Schütz. Julkonsert (i AF kyrka och i Malmköping)
Profant: Konsert med musik från de nordiska länderna (Hässelby slott)
Turné: Färöarna och Island på sommaren

1973-74
Kyrkligt: Konsert på hösten med bl a Bachs Jesu meine Freude, Trettondagskonsert under namnet ”Världens ljus” (konserten har sedan dess behållit detta namn), kyrkokonsert på våren med Filharmonins brassensemble
Turné: Liten körresa i skärgården

1974-75
Kyrkligt: Trettondagskonsert med ”Bach och hans söner”
Profant: Vårkonsert på Gripsholms slott
Turné: till Dalarna (med bl a Vecchis L´Amfiparnaso i fickupplaga)

1975-76
Kyrkligt: Allhelgonskonsert i AF kyrka med temat ”Saligprisningarna” (även i Hosjö kyrka), Trettondagskonsert med Brittens ”A Ceremony of Carols” (även i Ersta kyrka), Schütz Matteuspassion på våren
Profant: Vecchis L´Amfiparnaso (bl a i Italienska kulturinstitutets regi)

1976-77
Kyrkligt: Konsert för brass och kör på hösten (bl a musik av Arthur Bliss)
Turné: i påsktid till Italien och Tyskland (med kyrkligt program)

1977-78
Profant: Konsert i oktober på Riddarhuset ”Ädla skuggor” (även på Nordiska Muséet)
Kyrkligt: kyrkokonsert i AF (musik av Otto Olsson, Scheidt och Liszt), trettondagskonsert som hade tre olika julkoraler som genomgående tema, radio-inspelning (tillsammans med Nicolai Kammarkör) av Otto Olssons samtliga motetter,
Turné: i maj till Paris

1978-79
Kyrkligt: under hösten Händels ”Dettingen Te Deum” i AF (även i Skärholmens kyrka), trettondagskonsert med Mendelssohn och Buxtehude, i passionstid: J.H. Maunder ”Olivet to Calvary i AF kyrka.
Turné: till Irland i maj

1979-80
Kyrkligt: Musik i Allhelgonatid (Schein, Schütz, Bäck: även i Åls kyrka och i Rättvik), trettondagskonsert med Hahns ”Gladelig”, i passionstid åter Maunder.
Profant: Musikmuseet ”Madrigalen då och nu”
Turné: samma program på turné till Göteborg 

1980-81
Kyrkligt: konsert på hösten med Vinters ”The Trumpets” (tillsammans med Solna Brass och Nicolai KK), trettondagskonsert med ”egen barnkör” ffg, konsert i AF kyrka på våren med Duruflés Requiem (även Tyresö kyrka i juni)

1981-82
Kyrkligt: på hösten konsert med Palestrinamässa (med utsirningar). trettondagskonsert med Distlers Julberättelsen, Mariakonsert under våren (musik av bl a Durante, Dumont och Mendelssohn)
Turné: till England (Cheltenham och Worcester)

1982-83
Profant: september ”Vårt Madrigal-val” ( i valtider!)
Kyrkligt: trettondagskonsert med Brittens ”A Ceremony of Carols”, konsert i mars i AF kyrka Mozart Missa Brevis och musik av Schubert.
Turné: på sommaren till Härnösand och Kramfors

1983-84
Kyrkligt: konserter i AF kyrka på hösten med musik av bl a Sweelinck, trettondagskonsert med Schütz, Britten, Distler, konsert i april med romantisk svensk kyrkomusik

1984-85
Kyrkligt: konsert på hösten i AF kyrka med bl a Verdi och Grieg. Trettondagskonsert med ungersk julmusik (Kodaly, Bartok, Novak), Konsert AF med jubilarerna Schütz, Bach, Händel.
Turné: till Kina på sommaren via transibiriska järnvägen (konserter i Harbin, Shenyang, Shanghai, Wuxi och Beijing)

1985-86 Kyrkligt: Jubileumskonsert med Bach (kantat 150) och Händel (Foundling Hospital Anthem), trettondagskonsert i AF kyrka , passionskonsert med Maunders ”Olivet to Calvary”.
Profant: Konsert i Motala med A F Lindblads ”Drömmarne” och satser ur Värmlänningarna (arr. Ljunggren)

1986-87
Kyrkligt: konsert i oktober i AF kyrka med musik av Robert Schumann, trettondagskonsert med amerikansk körmusik, i januari: Mikis Theodorakis Axion Esti (Theodorakis dirigerar, även Nicolai Kammarkör)
Profant: 17 maj – konsert med norsk musik

1987-88
Profant: Satser ur Menottis Enhörningen vid höstkonsert
Kyrkligt: Trettondagskonsert med bl a musik av Rossini, Schütz Matteuspassion i passionstid i AF kyrka (samt i Skogås kyrka)

1988-89
Profant: oktoberkonsert med lustiga arr. bl a Haydn pianokonsert, vårkonsert med Nicolai Kammarkör
Kyrkligt: trettondagskonsert med bl a engelsk 1600-talsmusik
Turné: till Grekland med ”egen” barnkör

1989-90
Kyrkligt: Trettondagskonsert med Hahns Gladelig
Profant: Egen uppsättning av Gian Carlo Menottis ”Enhörningen” med konserter i ABF-huset. Barnkör och liten orkester medverkade
Turné: till Skinnskattebergsstämman med framförande av ”Enhörningen”

1990-91
Kyrkligt: Theodorakis ”Axion Esti” i AF  under hösten (Theodorakis dirigerade Axion, Christian Theodorakis-sånger), Palmsöndagskonsert i AF
Profant: Kammarkonsert på våren med bl a Värmlänningssatser

1991-92
Kyrkligt: Venezulanaren Vicente Emilio Sojos ”Requiem” (med Solistas de Venezuela, Nicolai Kammarkör, Tallinns Konservatorieorkester) i Storkyrkan och i Tallinn, trettondagskonsert med engelska carols.
Turné till Venezuela i juni. Konserter runt om i Venezuela samt till slut i Caracas (med Larssons Förklädd Gud och Sojos Requiem)

1992-93
Kyrkligt: Brahms Requiem (med Nicolai KK och Saltsjöbadens orkesterförening och kyrkokör) med konserter i Storkyrkan och i Saltsjöbaden, Tretton-dagskonsert med retrospektiv
Profant: Konsert i Skinnskattebergsfestivalen med bl a uruppf av verk av Bo Hansson och Perder.
1993-94
20 oktober bildandst Föreningen Adolf Fredriks Madrigalkör/Nicolai Kammarkör.
Kyrkligt: 21/11 konsert i Berwaldhallen i samband med Curt Carlssons t 50-årsdag: bl a Otto Olssons Te Deum. Vid adventskonsert i Storkyrkan åter Olsson Te Deum. Ingen Trettondagskonsert
Profant: konsert i Börssalen ”Fröding i västerled”
Turné: till Californien och Kanada. Konserter i San Francisco, Powell River (festival) turné i det inre av British Colombia. Återbesök i augusti av vänkörer från San Francisco och Venezuela (Harry Carter och Maria Guinand, ledare)

1994-1995
Kyrkligt: oktoberkonsert i AF med di Lassos Requiem, Hillborgs ljudstycke samt delar av Lundells Requiem, trettondagskonsert i Storkyrkan med Berga Brass (bl a  Ljunggrens bearbetning av Bartoks Rumänska julsånger), konsert på Palmsöndagen under rubriken ”Jesus och Barabbas” (Per Myrberg och Kristina Adolphson)

1995-96
Profant: Konsert i Stadsmuseet med bl a uruppförande av Bilder från Lappland av Erland v. Koch (senare radioinspelning av verket).
Kyrkligt. Trettondagskonsert: Bartoks Rumänska julsångare denna gång i arr för kör och träblåsare. Även Jesus och Barabbas återuppfördes i påsktid.
Turné I juni gjordes en turné till Cypern med konserter i Agya Napa samt i Nicosia med efterföljande fest tillsammans med kör från Nicosia.

1996-97
Kyrkligt: Trettondagskonserten med Berga Brass (bl.a nytt arr: Fanny Hensel-Mendelssohn Snöstorm och koral samt Gallus Resonet i laudibus).
Profant: I september framtr. i Årsta församling med Cypern-programmet. Senare under hösten konsert med musik av Nietzsche (med  bra recension). I maj: konsert med engelska madrigaler på Näsby Slott (med Torbjörn Söderkvist, luta)

1997-98
Kyrkligt: Trettondagskonsert med Berga Brass med bl.a. Eric Ball ”The Kingdom”.  19 April under ”Bachåret” konsert i AF med musik av Bach och hans söner (med stråkar och orgel).
Turné: I juni liten turné till Gotland med madrigalprogrammet.

1998-99
Kyrkligt: 15/11 Konsert i AF under ”Bachåret”: Bachkoraler (med nya översättningar av Christian). Trettondagskonserten var avslutning på ”Midvinter-festivalen” (tillsammans med Världsungdomskören. Dirigent Maria Guinand). 9/2. 27-28/3 i Saltsjöbaden resp AF Mozarts Requiem med Saltsjöbadens orkesterförening.
Profant: Konsert med Vecchis ”Nätter i Sienna.
Turnéer:  21-24/11 Turné till Tessaloniki med framf. av Theodorakis ”Axion Esti”. I juni turné till Spanien med konserter i Altea och Valencia.

1999-2000
Kyrkligt: Flerkörig renässanskonsert (med andra körer) i Engelbrektskyrkan. Adventskonserter med Nicolai i Storkyrkan och AF (bl.a Schütz Es erhub sich ein Streit). Bo Tobiasson, solist. Tretton-dagskonsert med Bartoks Julsvit med träblås samt bl.a. Voglers Var Kristtrogen fröjde sig). I April ”Jesus och Barabbas” i AF.
Profant: Den 24/5 Sullivan/Ljunggrens ”Korvhandlarens Dotter” med 35-årsjubileum. ”Korvhandlaren” även i Uppsala den 2 juni.

2000-01
Kyrkligt: Den 1 oktober Carl Lundells ”Requiem” i AF (goda tidningsrecensioner) med Sthlms ungdomssymfoniker. Adventskonsert i  AF med Susanne Rosenberg, folksång, och spelmannen Sven Ahlbäck. Åter ”Jesus och Barabbas” i AF Profant: 9 Juni konsert på Leufsta Bruk med ”En vandringshistoria”

2001-2002
Kyrkligt: Trettondagskonsert med Distlers Julberättelse (Christians nyöversättning, Anders Andersson berättaren). 23 mars Händel Brockespassionen i.
Profant: 2 juni konsert med Vandringshistorien i församlingssalen.

2002-2003
Kyrkligt: Julmusiksjungningar på diverse ställen under december. Trettondedagskonsert med bl.a. saxofonisten Anders Paulsson.
Profant: 23 mars ”Brahms och hans vänner” med Brahms Liebesliederwaltzer samt diktläsningar av samtliga körmedlemmar.
Turné: 15-18 maj turné till Venedig med bl.a. Vecchi-satser och folkliga koraler på programmet. 

2003-2004
Kyrkligt: I december sång i Näsby Park med carols. Trettondagskonsert ”Jesus och Franciscus”.. Skådespelarna Per Myrberg och Kristina Adolphson .
Profant: Sommarkonsert 16 juni delad med Nicolai

2004-2005
Kyrkligt: Trettondagskonsert (rysk musik bl a )
Turné:. 17/3 – 2/4 turné till Afrika. Konserter Syd-Afrika  i Kapstaden, Bloomfontein, Soweto (2), Pretoria, (Mabula Game Park 4 dagar) samt i Gabarone i Botswana.