CHRISTIAN LJUNGGREN 1942 - 2017

De båda körernas grundare

 

Foto:Kjell Jehrlander
Christian Ljunggren

 

Efter studier vid Musikhögskolan i Stockholm och Uppsala universitet gav sig Christian snabbt in i det svenska musiklivet. Han ledde Adolf Fredriks Madrigalkör från mitten av 60-talet och startade Storkyrkans ungdomskör 1974, nuvarande Nicolai Kammarkör. Båda körerna ledde han fram till sin död 2017. Christian Ljunggren arrangerade mängder av musik för körerna på ett mycket personligt och klok sätt. Han vistades under längre perioder som ung i England och därför låg den engelska musiken honom nära. Ett axplock av detta återfinns på en CD som Nicolai kammakör har gett ut (se Discografi).

Christian Ljunggren har haft många befattningar inom svenskt körliv genom bland annat Körsam och Riksförbundet Svensk Kyrkomusik. Han var en av grundarna till föreningen Sveriges körledare och var dess ordförande 1986–98. Under hela 2000-talet var Christian verksam i den internationella körorganisationen Interkultur samt inom the World Choir Games – den internationella körolympiaden. Med detta skapade han ett brett internationellt nätverk bland körer och körledare runt om i världen, vilket också de båda körerna har fått del av.

Christian Ljunggrens kännetecken var att hitta musik utanför den gängse standardrepertoaren och ge den nya konstnärliga och musikaliska uttryck. Nicolai kammarkör uruppförde till exempel körsånger av Otto Olsson och framförde sällsynt engelsk och svensk repertoar. Vi var den första kör i Sverige som sjöng Herbert Howells Requiem. Ett verk som vi alla kom att älska och som vi också hade glädjen att få sjunga i många kyrkor i både Sverige och i England.