NICOLAI KAMMARKÖRS DIRIGENT

Foto:Kjell Jehrlander
MARIA STARBORG

Maria Starborg är dirigent och konstnärlig ledare för Nicolai kammarkör sedan 2017. Maria är musikdirektör med gedigen musikalisk utbildning från Kungliga musikhögskolan och Sköndal.

Hon har tidigare dirigerat flickkören Ceciliakören och Laurentii gosskör i Sollentuna församling, och själv varit korist i Storkyrkans kör under Gustaf Sjökvists ledning.

Utgångspunkter för henne är kammarmusikens format, nyfikenhet på olika musikaliska språk och vokalmusikens möjligheter.